FAURA APROVA LA REBAIXA DE L’IBI

0
864

El Plenari també acorda l’adhesió a la Xarxa Salut i el suport al Pla Nacional de l’Alzheimer

L’Ajuntament ha acordat, per unanimitat, durant la sessió ordinària del Ple de juliol una nova abaixada de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per seguir reduint l’impacte de la revisió cadastral que es va fer el 2013. Des d’aleshores l’Ajuntament, va reduint a poc a poc el tipus impositiu, que per a l’any que ve passarà del 0,62% al 0,59 %.

Pla Nacional de l’Alzheimer i Pla de Salut 2016-2020 També ha aprovat per unanimitat la proposta d’Alcaldia de suport al Pla Nacional de l’Alzheimer i altres Demències 2019/2023, impulsat pel Govern d’Espanya, instant-lo, entre altres coses, que dote pressupostàriament el Pla o que incorpore a la Confederació Espanyola d’Alzheimer en els processos de presa de decisions.

En la mateixa sessió plenària, gràcies al vot a favor de tots els grups polítics, l’Ajuntament de Faura ha formalitzat la seua adhesió al IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, que persegueix millorar el nivell de salut i reduir les desigualtats en salut en la nostra societat. Els municipis adherits a aquest Pla conformen la denominada Xarxa Salut i poden gaudir d’avantatges com la sol•licitud de determinades subvencions, la participació en jornades de promoció de salut o obtenir resultats de millora de la salut i qualitat de vida de la població.

Faura Sostenible i revisió del Pla Local de Prevenció d’incendis forestals

D’altra banda, també s’ha adoptat per unanimitat la proposta d’alcaldia per una “Faura sostenible”, segons la qual s’estudiarà la viabilitat de posar en marxa una comunitat energètica al municipi i així optar a les subvencions de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). L’objectiu és fomentar l’energia renovable, la renovació d’edificis i l’eficiència energètica.

En eixe sentit, es continuarà treballant amb iniciatives que desenvolupen les smart cities (o ciutats intel•ligents). Així com l’elaboració tant del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) que ha de recollir les línies estratègiques per a lluitar contra el canvi climàtic amb la reducció de les emissions de CO2, com el Pla Urbà d’Actuació Municipal que incorporarà els objectius de l’Agenda 2030 i les prioritats futures respecte a obres i serveis.

Així mateix, amb el vot a favor de tots els grups municipals, l’Ajuntament ha aprovat la revisió parcial del Pla Local de prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) del municipi, que va ser aprovat per resolució de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i desenvolupament rural en gener de 2018. Aquesta revisió es produeix perquè es va redactar prèviament a l’entrada en vigor de l’Orde 30/2017, de 20 de novembre, de dita Conselleria; i per  les escasses actuacions previstes el pla inicial.

Mocions dels Grups Polítics

El Grup Municipal Socialista ha portat al Ple una moció, que ha estat aprovada per unanimitat, per tal que la Generalitat aprove un Pla per a reduir la bretxa digital i d’aprenentatge que ajude a superar les desigualtats existents garantint l’equitat i qualitat del nostre sistema educatiu, assegurant la continuïtat educativa a distància del nostre alumnat. La moció incideix en què el Consell deu elaborar un protocol d’actuacions educatives davant qualsevol possible suspensió de l’activitat presencial i per motius d’excepcionalitat, alarma o emergència.

Pel que fa al Grup Junts per Faura ha presentat quatre proposicions. En la primera, han proposat al professor Vicent Alberto Gabarda Cebellán, Doctor en Geografia i Història per la Universitat de València i pioner de l’estudi de la repressió franquista al País Valencià, per ser un dels guardonats en els Premis del 9 d’Octubre de la Generalitat Valenciana en la seua edició de l’any 2020. La proposta ha estat aprovada amb el vot a favor de Junts per Faura i el Grup Municipal Socialista i el vot en contra del PP.

El suport a l’Atenció Primària i la Salut Pública ha estat l’eix de la segona de les propostes en què se sol•licitava a la Conselleria el reforçament de l’Atenció Primària i la Salut Pública amb la necessària dotació de personal, recursos econòmics, materials i organitzatius, per tal de garantir una atenció de qualitat. Esta moció ha estat aprovada per unanimitat, a l’igual que en la que s’ha demanat la realització d’un estudi d’idoneïtat sobre la instal•lació de plaques solars fotovoltaiques a edificis i equipaments de titularitat municipal per a, en cas que l’estudi siga favorable, sol•licitar, si s’escau, les subvencions pertinents del pla REACCIONA de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València.

L’última de les proposicions presentades, aprovada amb els vots a favor de Junts per Faura i el Grup Municipal Socialista i l’abstenció del PP, acorda declarar Faura poble lliure de racisme i col•laborar tant amb la Generalitat com amb la Direcció General d’infància i l’Adolescència i amb el teixit associatiu del municipi per garantir una millor i major integració de les persones migrades. També s’ha acordat la realització de campanyes de sensibilització en matèria d’igualtat amb les persones migrades.

A més, els tres grups municipals, Junts per Faura, Socialista i Popular han presentat una moció conjunta en defensa del sector agroalimentari valencià, on han sol•licitat, entre altres acords, que la Conselleria d’Agricultura desenvolupe la Llei 572019, de 28 de febrer de la Generalitat, d’Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana amb la dotació dels fons necessaris perquè es convertisca en l’eix central de la modernització del sector agrari valencià; que les institucions modifiquen els Tractats de Lliure Comerç que suposen un perjuí per a l’agricultura valenciana i espanyola, i que reforcen les mesures de defensa fitosanitària dels productes europeus. També han acordat requerir al Ministeri més pressupost en la lluita contra plagues com el cotonet de Sud-àfrica. En este sentit, han demanat tant al ministeri com a la conselleria ajudes, tant per a construir amb urgència insectaris de reproducció del parasitoide que combat al cotonet, com per als productors de cítrics afectats per esta plaga.

Per últim, durant la sessió plenària de juliol s’ha aprovat la inclusió d’una moció d’urgència referida al paratge natural municipal de «La Rodana». La proposta, que ha comptat amb els vots a favor del Grup Municipal Socialista i PP i l’abstenció de Junts per Faura, ha aprovat les modificacions i ampliacions requerides pel director general de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental a la memòria justificativa enviada en maig de 2019.

Sorteig de les vicepresidències del Consell Consultiu COVID-19

Una vegada tractats tots els punts referits a la part resolutiva del Ple, l’Alcaldia ha procedit a realitzar el sorteig de les vicepresidències de cadascuna de les tres comissions que conformaran el Consell Consultiu Especial COVID-19. Segons el resultat del sorteig, Domènec Garcia estarà al capdavant de la Comissió de preparació futures situacions de crisi; José Fidel Centelles serà el vicepresident de la Comissió d’avaluació de mesures i polítiques públiques front al COVID19; i Consol Duran, en la referida a l’adaptació de polítiques i recursos a Plans Especials d’altres Administracions.

23 de juliol de 2020

Deixar una resposta:

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí