FAURA SIGNARÀ EL CONVENI DE LA GENERALITAT PER LA CESSIÓ DELS DRETS DE TANTEIG I RETRACTE

0
377

La signatura de l’acord ha estat una de les decisions adoptades durant el Ple de març

Segons acord adoptat unànimement durant la sessió ordinària del Ple de març, l’Ajuntament de Faura s’adhereix al conveni de col•laboració amb la Generalitat, a través de la vicepresidència segona i la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per a la cessió dels drets de tanteig i retracte, que suposen la incorporació d’habitatges públics al règim de protecció pública amb caràcter general i sense límit temporal.

El conveni servirà per a ampliar el parc públic d’habitatges municipals, donat que la Generalitat podrà cedir als ens locals l’ús temporal dels immobles de la seua titularitat amb caràcter gratuït. A més, el Consell podrà cedir els drets d’adquisició preferent a Faura. Totes estes accions contribuiran a una major eficàcia i proximitat en la gestió del parc públic d’habitatges, en facilitar el gaudi d’habitatge per a famílies, persones i col•lectius amb escassos recursos econòmics o en situació de vulnerabilitat.

D’altra banda, l’acord reportarà un benefici directe en el servei públic que es presta en evitar que la ciutadania haja de donar-se d’alta com a persones sol•licitants d’habitatge en diferents administracions i realitzar incòmodes desplaçaments fóra del seu municipi. D’igual manera, que el procediment d’adjudicació d’immobles es realitze des del mateix municipi assegura una major promptitud i agilitat en la seua resolució, atés que en aquest procés es requereixen informes que elaboren els Serveis Socials del municipi.

En un altre punt de l’orde del dia, el Ple ha aprovat amb el vot a favor del Grup Municipal Socialista i Popular dividir en dues unitats d’execució el Sector R-02 del Pla General d’Ordenació Urbana per a facilitar la seua gestió.

PROPOSICIONS DELS GRUPS POLÍTICS

Quant a les proposicions dels partits, els tres components del plenari (Grup Municipal Socialista, Junts per Faura i Partit Popular) han presentat al Ple una moció conjunta sobre el 8 de març, Dia de les Dones, on han reiterat el compromís de l’Ajuntament per continuar treballant perquè Faura siga un municipi igualitari, on es promoguen accions formatives, de sensibilització social i coeducació. A més, segons l’acord, Faura s’adherirà a la Resolució del Parlament Europeu, aprovada el passat 21 de gener, sobre “L’estratègia de la Unió per a la igualtat de gènere”, que aborda com a eixos prioritaris, entre altres, l’erradicació de la violència contra les dones i la violència de gènere; les dones i l’economia; les polítiques digitals per a la igualtat de gènere; la integració de la perspectiva de gènere en totes les polítiques de la Unió i el finançament de les polítiques d’igualtat de gènere. De la mateixa manera, l’Ajuntament s’adherirà a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local, en la qual va col•laborar la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

En altre punt del dia, Junts per Faura ha presentat al Ple una proposició per tal que la Unió Europea i el Govern central donen suport a la proposta de Sud-àfrica i l’Índia sobre la suspensió temporal de les patents i altres drets de propietat intel•lectual relacionats amb els medicaments, les vacunes, els diagnòstics i altres tecnologies de COVID-19, mentre dure la pandèmia i fins que s’aconseguisca una immunitat de grup a nivell mundial. La moció ha estat aprovada amb el vot a favor de tots els grups.

En una altra moció portada al Ple, Junts per Faura ha reclamat sol•licitar al Govern de l’Estat Espanyol el deteniment immediat de les activitats de producció d’energia elèctrica de la central nuclear de Cofrents i l’aposta per un altre model energètic més segur i sostenible. La proposició ha estat aprovada amb el vot a favor de Junts per Faura i el Grup Municipal Socialista, i l’abstenció del Partit Popular.

6 d’abril de 2021

Deixar una resposta:

Please enter your comment!
Please enter your name here