L’AJUNTAMENT D’ALMENARA TRAU A CONCURS LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL BAR DEL PARC MUNICIPAL DE LA PLATJA CASABLANCA

0
531

Serà per un període de 57 mesos amb un cànon global de 19.950 euros

ALMENARA,28 DE FEBRER DE 2020

L’Ajuntament d’Almenara ha tret a licitació el servei de bar del Parc Municipal de la Platja Casablanca (carrer d’Aranda, 74) per un període de 57 mesos (9 mesos de 2020 i els exercicis 2021,2022,2023,i 2024 complets) amb un cànon de partida de 19.950 euros, actualitzat a l’IPC en global per a tots els exercicis. La concessió administrativa serà improrrogable. A més de la valoració econòmica, també es tindran en compte per a la concessió administrativa les millores i activitats que figuren en les propostes dels interessats.

Cal assenyalar que a més del compliment de les normes existents en matèria tècnica i econòmica i a més del manteniment de les instal·lacions i del material que se cedeix per part de l’Ajuntament d’Almenara, figura l’obligatorietat d’obertura durant determinades èpoques de l’any com són la Setmana Santa i el període estival com a mínim. A més haurà d’aportar-se un pla de viabilitat, el calendari i horari del servei oferit, la relació de personal amb llocs i torns, recursos materials i les millores tècniques que s’oferisquen més enllà de la normativa.

Els interessats a concórrer a aquesta concessió administrativa hauran de presentar a l’Ajuntament d’Almenara les ofertes en el termini de 20 dies naturals a comptar des de demà dissabte, endemà a la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament d’Almenara, on podran trobar tota la informació relativa a aquest plec de condicions.

Deixar una resposta:

Please enter your comment!
Please enter your name here